Aktuelt

Aunan Lodge core team

Aunan Lodge 2018

Vi ønsker gamle og nye gjester velkommen til en ny laksefiskesesong. Konseptet i 2018 blir identisk som i 2017, og vi bygger videre på de forbedringene vi gjorde foran forrige sesong. I 2016 fikk vi utvidet til 24 timers dobbeltsidig fiske i Igdhølen, noe som ble...

13.9 kilo, Strauman, 2017

Gode fangster i 2017!

Vi må 7 år tilbake i tid for å finne bedre fangster enn det Aunan Lodge og Orkla totalt sett opplevde i 2017.  På Aunan Lodge ble det fanget 167 laks, og det er det nest beste resultatet siden lodgen åpnet i 2004. 149 (89%) av laksene...

Aunan Lodge bidrar til Redd villaksen

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak for å bedre situasjonen for norsk laks og sjøørret. De siste 13 årene har de arrangert en auksjon i Oslo for å skaffe penger til disse gode formålene. Fiskeopplevelser,...