Video

Video fra 2018-sesongen, laget av Flyfishing Ronny

Dronevideo fra 2017, laget av Flyfishing Ronny

Promovideo med opptak fra 2011-sesongen.

Endless days from columbus leth on Vimeo.
«Directors cut» av promovideoen fra 2011.

Mattias Bergström fra Sverige måtte jobbe hardt for å lande sin første norske laks. Han lyktes til slutt, og fisken ble estimert til 9,5 kilo før den ble satt tilbake i elva. (Igdhølen/Litjmoen, 19. juli 2011).

Instruktiv video om hvordan man gjenutsetter laks på en forsvarlig måte.

Denne videoen har blitt tekstet på norsk etter tillatelse fra Atlantic Salmon Federation (http://www.asf.ca).

Dette er en canadisk video som tar opp de viktigste momentene vedrørende gjenutsetting av laks som vi bør tenke på også under norske forhold. For en fullstendig oversikt over Norske Lakseelvers anbefalte retningslinjer for forsvarlig gjenutsetting av laks:
https://lakseelver.no/nb/news-2016/gjenutsetting-av-laksefisk