Gode fangster i 2017!

13.9 kilo, Strauman, 2017

Gode fangster i 2017!

Vi må 7 år tilbake i tid for å finne bedre fangster enn det Aunan Lodge og Orkla totalt sett opplevde i 2017.  På Aunan Lodge ble det fanget 167 laks, og det er det nest beste resultatet siden lodgen åpnet i 2004. 149 (89%) av laksene som havnet i håven ble satt tilbake i elva, deriblant årets største laks som var 112 cm og ble anslått til å veie 13,9 kilo.

 

 

Totalfangsten for Orkla, inklusive gjenutsatt laks, endte godt over 5000 laks, og det har bare skjedd to ganger før de siste 10 årene. Den høye gjenutsettingsandelen for elva (68%) kombinert med en viss sannsynlighet for at gjenutsatt laks kan bli fanget én gang til, gjør at de historiske fangsttallene ikke blir 100% sammenlignbare. Likevel er det svært mye som tyder på at det i 2017 har vært en bedre oppgang av laks i Orkla enn på lenge.