En brukbar sesong til tross for tørken

En brukbar sesong til tross for tørken

Sommeren 2018 vil bli hovedsakelig husket for varmen og tørken, og dette rammet fiskeforholdene særlig sterkt i en periode fra 10. juli til 6. august.  Dette er normalt en periode med gode fangsttall i Orkla, så totalfangsten for sesongen ble høyst sannsynlig en god del lavere enn den ville ha vært med normale vannforhold. Fiskeforholdene i Orkla nøt lenge godt av kraftverkselskapets pålagte minstevannføring på 20 m3/sek, men fra den 9. juli fikk KVO pga. vannmangelen innvilget søknad om å halvere dette til 10 m3/sek. På denne vannstanden, og med vanntemperaturer som stanget opp mot 20 grader i nedre deler av elva, ble fisken passiv og lite bitevillig. Det kom antakelig også lite ny fisk inn fra sjøen i denne perioden. Men selv en minstevannføring på 10 m3/sek gjorde at Orkla slapp mye lettere unna enn flere av våre nabovassdrag. Vannet fra kraftverksmagasinene holder en lavere temperatur enn det naturlige tilsiget, og i sommer bidro dette til at laksefisket i Orkla ikke behøvde og stenges. Både Gaula, Stjørdalselva og Verdalselva måtte derimot vedta å stenge fisket i en periode, da vanntemperaturen i elva ikke var forsvarlig for å utøve et fiske som baserer seg på at bestemte fisk er pålagt gjenutsatt.

 

 

 

 

Med andre ord så er antakelig oppvandringen av laks i Orkla i 2018 bedre enn det fangsttallene indikerer. Dette vil vi få et bedre grunnlag for å mene noe om når data fra laksetelleren ved Bjørsetdammen er klare og høstens gyteregistreringer er gjennomført. Den foreløpige fangsttotalen for Orkla er 3863 laks, men det er god grunn til å anta at man ville passert 4000 laks med grei margin dersom man fikk beholde minstevannføringen på 20 m3/sek.

 

 

På Aunan var vi optimistiske foran sesongåpningen, da vannføringen og -temperaturen i siste halvdel i mai hadde vært gunstig med tanke på å få laksen til å vandre oppover i elva tidlig.  Dessverre fikk vi ikke mulighet til å teste ut dette på åpningsdøgnet, da et jordras ved E6 sørget for at Orkla ble sterkt humusfarget til langt utpå lørdag 2. juni. Når elva begynte å klarne opp igjen tok det imidlertid ikke langt tid før første laksen satt på kroken, og ikke overraskende så var det i Pollen at den første laksen kom på land. Resten av junifisket ble forholdsvis godt, og totalt 37 laks er av de bedre åpningsmånedene vi har hatt på Aunan Lodge siden starten i 2004.

 

 

 
 

 

 

De to første ukene i juli ble også OK fangstmessig, men de påfølgende 4 ukene bør helst forbigås i stillhet, med totalt kun 15 laks i boka. Omsider så kom regnet, og i de siste to tredjedelene av august ble det bra med action i elva.
Totalfangsten på Aunan ble 122 laks i 2018. Av disse ble 102 gjenutsatt (84%). Som en tradisjon så gir vi 100 kr per gjenutsatt laks i støtte til Redd villaksens årlige pengeinnsamling i Oslo.
 

 

 
En svært positiv utvikling i 2018 var fangstene av sjøørret. På Aunan fanget vi 11 sjøørreter i sommer.  Fem av disse var over 2,5 kilo, hvorav to var på hele 4,5 kilo. Også for Orkla totalt sett var det gode tall. Til sammen ble det fanget 384 sjøørret, og det er en økning på 47% sammenlignet med 2017. Orkla fellesforvaltning skal ha ros for den innsatsen som er gjort for sjøørretbestanden i elva de siste årene.
 

 

Ikke sjelden så blir årets største laks fanget i august, og det skjedde også i år. Laksen som Erik Lier landet i nedre Strupen på sesongens nest siste dag målte 117 cm og ble anslått til 16,3 kilo. Det ble gjort en del tiltak for nedre Strupen foran 2018-sesongen, bl.a. med å lage bilvei fra Pollen og sette opp gapahuk og bålplass ved elvebredden. Dette gjorde det forhåpentligvis både mer lettvint og komfortabelt å fiske på nedre Strupen i år, og vi vil gjerne tro at dette også bidro til at denne flotte fisken ble landet.

 

 Erik Lier med 117 cm laks

 

 
Vi vil takke alle våre gjester som besøkte oss i 2018, og håper vi får se så mange som mulig av dere igjen til neste sommer!