Video av Aunan Lodge

Denne videoen ble filmet i 2011, og skildrer konseptet og atmosfæren på Aunan Lodge på en fin måte.

AKTUELT

 • Dronevideo av laksevaldet på Aunan Lodge

  Dronefilming har de siste årene åpnet nye og fantastiske muligheter for å presentere elvestrekninger og fiskeplasser på en interessant o...

 • Aunan Lodge core team

  Aunan Lodge 2018

  Vi ønsker gamle og nye gjester velkommen til en ny laksefiskesesong. Konseptet i 2018 blir identisk som i 2017, og vi bygger videre på de ...

 • 13.9 kilo, Strauman, 2017

  Gode fangster i 2017!

  Vi må 7 år tilbake i tid for å finne bedre fangster enn det Aunan Lodge og Orkla totalt sett opplevde i 2017.  På Aunan Lodge ble det ...