Dronevideo av laksevaldet på Aunan Lodge

Dronevideo av laksevaldet på Aunan Lodge

Dronefilming har de siste årene åpnet nye og fantastiske muligheter for å presentere elvestrekninger og fiskeplasser på en interessant og spennende måte. Under 2017-sesongen sørget Ronald Windl (http://www.flyfishing-ronny.com) for at det ble gjort opptak fra luften av 16 av de 17 hølene som valdet på Aunan Lodge består av (det er kun den øverste av hølene, Skjelsenghølen, som ikke er med på videoen).

 

Total lengde på valdet er ca 5,5 km, og vi har dobbeltsidig fiske på mesteparten av strekningen. Et slikt vald er unikt i norsk sammenheng, da eiendomsstrukturen i elvedelane ofte gir korte laksevald med enkeltsidig fiske. Laksevaldet på Aunan Lodge har kommet i stand gjennom et godt og stabilt samarbeid mellom 13 ulike fiskerettshavere. Det er dette samarbeidet som er fundamentet for Aunan Lodge sin virksomhet, og samspill med lokale krefter ble gitt som delbegrunnelse når Aunan Lodge ble tildelt bygdeutviklingsprisen for Sør-Trøndelag fra Innovasjon Norge i 2008.