Aunan Lodge bidrar til Redd villaksen

Aunan Lodge bidrar til Redd villaksen

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak for å bedre situasjonen for norsk laks og sjøørret. De siste 13 årene har de arrangert en auksjon i Oslo for å skaffe penger til disse gode formålene. Fiskeopplevelser, fiskeutstyr og mye annet går under hammeren, og det tas også inn ulike donasjoner.

Aunan Lodge støtter opp om Reddvillaksen.no, og har latt seg inspirere av Hembre Gård ved Stjørdalselva og Årøy Gård ved Årøyelva som har donert 100 kr per laks som deres gjester setter ut igjen.  Vi startet med dette i 2016 da det ble satt ut 118 laks på Aunan, noe som resulterte i en sjekk til Reddvillaksen.no på kr 11.800,-.  I 2017 økte dette tallet til 149, og på årets auksjon var Göran Telenius, som har vært kokk på Aunan ved flere anledninger, til stede for å overlevere sjekken på kr 14.900,-.

Årets auksjon brakte inn totalt ca 1,3 millioner.