Vinterlig oppdatering om Covid-19

Vinterlig oppdatering om Covid-19

Med under 2 måneder igjen til 1. juni er det mange som naturlig nok lurer på hvordan årets laksesesong egentlig vil arte seg. Slik bestemmelsene for å hindre spredning av kornoaviruset er per i dag vil det i hvert fall ikke være mulig å drive Aunan Lodge som normalt. Men så er det altså litt over 8 uker til sesongstart.

 

Det har kommet en del informasjon om hvordan det kan forholde seg med tanke på avbestillinger og refusjon. Aunan Lodge sitt produkt er å definere som en pakkereise og er dermed underlagt pakkereiseloven. I denne artikkelen sier Forbrukertilsynet at reisende har rett til å avbestille en pakkereise med full refusjon av innbetalt beløp ved «ekstraordinære omstendigheter» som gjør at oppholdet ikke kan gjennomføres som avtalt.

 

Men hvor lang tid i forveien er det rimelig å foreta en slik avklaring? NHO Reiseliv har utalt seg om dette:  «Helt sikkert er det hvertfall at man per i dag [25. mars] ikke vet hvor lenge situasjonen vil være «ekstraordinær». Derfor kan man per i dag ikke vurdere situasjoner som ligger mer enn 1-2 uker frem i tid etter denne bestemmelsen.«

 

De gjeldene restriksjonene i Norge varer fram til 13. april. Hvilke restriksjoner som vil være i kraft etter dette vet vi ikke ennå, og heller ikke hvor lang tid de skal gjelde. Det skal komme nye vurderinger fra myndighetene den 8. april om hvilke tiltak som må fortsette og eventuelt hvilke som kan myknes litt opp. Hvilke restriksjoner som gjelder når vi kommer til 1. juni, eller 1. august for den saks skyld, må vi nok vente en del lenger for å få svar på. Videre vil det måtte avgjøres om tiltakene er av en slik art at de gjør omstendighetene «ekstraordinære».  Om de smittebegrensende tiltakene vil ha ulike konsekvenser for norske eller utenlandske tilreisende er også noe som tiden må vise.

 

Kort oppsummert må vi fortsatt smøre oss med tålmodighet og vente på tilstrekkelig informasjon før vi kan konkludere om folk får mulighet til å gjennomføre fisketuren sin eller ikke.

 

Jeg tror også det er en fornuftig inngang å se på dette som at fiskere, laksefiskeentreprenører, elveeiere, guider, kokker og annet personale, og deres familier, på mange måter står i dette sammen. Det er mange som er avhengige av inntektene som genereres fra laksefisketurisme, og det er uklart i hvilken grad (om i det hele tatt) forsikringer eller krisepakker vil dekke noe av det potensielle tapet. Det skal komme mange fiskesesonger etter denne, og vi vil alle komme bedre ut av det dersom hver og en gjør sitt for å komme oss igjennom 2020-sesongen på en best mulig måte, til det beste for framtida for laksefiske.

 

I mellomtiden kan jeg i hvert fall med sikkerhet melde om at vinteren ikke har gitt slipp her i Rennebu ennå, og at det derfor kan ligge an til god og stabil vannføring i vår slik at smolten kommer seg effektivt ut elva og at den voksne laksen lett kan finne veien opp.

 

 

-Vegard