Laksefiskesesongen 2019 er forbi

Laksefiskesesongen 2019 er forbi

Det ble fanget totalt 96 laks på Aunan Lodge i 2019, noe som er lavere enn de to foregående sesongene og de siste 5 års gjennomsnitt. 81 av de fangede laksene på Aunan (84%) ble gjenutsatt. Med en totalfangst på 3428 (uoffisielt) ble det heller ikke et spesielt godt år for Orkla som helhet. Årsaken virker å være at innsiget av små- og mellomlaks fra havet har vært svakt i 2019, heller enn at fiskeforholdene i elva har vært dårlige. Vi fikk riktignok enda en varm og tørr sommer, og vannføringen i Orkla gjennom sesongen ble nok betydelig under gjennomsnittet, men fiskeforholdene ble aldri i nærheten av så vanskelige som i 2018. Siden starten av juli har vi hatt et inntrykk av at det har stått færre fisk i hølene i 2019 enn det som har vært tilfellet de siste par årene. Når videoregistreringen av lakseoppgangen over Bjørsetdammen er ferdig analysert vil vi få en god indikasjon på om dette stemmer.

 

Fangstutvikling på Aunan Lodge gjennom sesongene 2019, 2018, 2017 og siste 5 års gjennomsnitt

 

Det er imidlertid svært gledelig at en stor andel av årets lakseoppgang er storlaks. Analyser fra lakseoppgangen i 2018 viste at hele 74,3 % av storlaksen var hunnlaks. Hvis andelen er den samme i år betyr det at mye rognkorn har kommet opp hit til øvre del av elva, og med god hjelp av hunnlaksfredningen som ble innført fra 25. juli gir det et håp om at gytebestandsmålet for Orkla blir oppnådd i 2019.  Det skal selvsagt nevnes at det også ble mange store fangstopplevelser på Aunan i år, og totalt 15 laks over 10 kilo er et svært godt resultat. Årets største ble fanget i Langhølen den 22. august av Andrew Curwen fra Storbritannia. Laksen ble målt til 118 cm og estimert til 16 kilo før den ble sluppet tilbake i elva.

 

Rekordlaksen til Andrew Curwen ble håvet av hans kone, Anne

 

Som vanlig er planleggingen av en ny sesong i gang med det samme den gamle slutter, og vi gleder oss allerede til 2020. I løpet av de kommende dagene sender vi ut invitasjoner til årets gjester om å booke de samme datoene neste år. Nye gjester er selvsagt også velkomne til å ta kontakt. Vi fører en venteliste slik at man får beskjed om evt. ledige datoer som oppstår.

Vi vil takke alle våre gjester gjennom årets sesong, og håper å se så mange som mulig av dere igjen på Aunan også neste sommer!