2020 blir siste sesong for Aunan Lodge

2020 blir siste sesong for Aunan Lodge

Aunan Lodge ble startet opp i 2004, og årets sesong blir den 17. i rekken hvor vi tar i mot gjester som får en laksefiskepakke med guiding, overnatting og full pensjon.  Helt siden jeg flyttet hjem fra Liverpool i 2003 og tok over familiegården Aunan i Rennebu har mesteparten av tida mi dreid seg om villaks.

 

Først og fremst som daglig leder av laksefiskedestinasjonen Aunan Lodge, som er mer enn en fulltidsjobb gjennom sesongen og som i tillegg krever mye tid til planlegging og etterarbeid både vinter og høst. I tillegg så har elveeieren (eller villaksbonden, som jeg også har kalt meg selv) Vegard Heggem vært svært engasjert i villaksforvaltning, både på lokalt og nasjonalt nivå. Etter over 15 fantastiske år med Aunan Lodge har jeg funnet ut at jeg vil rydde mer plass til å også kunne gjøre noe annet på de åra jeg har igjen som yrkesaktiv.

 

Eksakt hva dette skal være har jeg ikke helt bestemt meg for, men jeg har noen tanker som har ligget og modnet en stund.  2020-sesongen vil gå som vanlig, med fullt fokus på å levere det konseptet med den kvaliteten som Aunan Lodge har blitt kjent for. Parallelt vil jeg jobbe med å finne en annen løsning for drift av bygninger og laksevald fra 2021 og videre framover som krever mindre oppfølging fra min side.

 

Det er ikke et alternativ å bare leie inn noen til å ta over administrasjonen og vertskapet for Aunan Lodge for meg. For det første så vil det ikke være økonomisk bærekraftig.  For det andre så har jeg et såpass sterkt personlig forhold til merkevaren Aunan Lodge at det ville blitt for krevende både praktisk og mentalt å løsrive meg tilstrekkelig fra den daglige drifta.

 

Selv om jeg kommer til å trappe ned som laksefiskeentreprenør så vil jeg fortsatt være en aktiv elveeier, og jeg ble nå på tirsdag valgt inn i styret til Orkla Fellesforvaltning. Det vil også fortsatt kreve en god del tid og innsats å holde bygninger og laksevald på Aunan i god orden i årene som kommer, og den jobben ser jeg fram til å fortsette med videre.

 

Dette er ikke en beslutning jeg har tatt på grunn av pessimisme for hvordan det skal gå med villaksen i framtida. Selv om trendkurven har vært negativ for den atlantiske laksen de siste 20-30 årene så tror jeg oppriktig at vi kan få oppleve virkelig gode laksefiskesesonger også i framtida, og at det vil komme løsninger på noen av de store utfordringene som villaksen har i dag. Men når det er sagt, så har jeg mer eller mindre sammenhengende i min tid som villaksbonde vært frustrert over hvor lite politikerne våre gjør for å ta vare på villaksstammene og den unike naturen vi har i Norge generelt. Når en ser på prioriteringene til de styrende partiene er det svært lite inspirasjon å finne for de som drømmer om å skape seg en arbeidsplass basert på intakte økosystem og et robust naturmangfold.

 

 

Akkurat nå er det uklart hvordan laksefisket vil bli utleid i 2021 og hvem som skal holde tak i det. Det som imidlertid er helt sikkert er at konseptet ikke vil hete Aunan Lodge, og at Vegard Heggem vil være mindre involvert. For alt jeg vet, vil det kunne bli et konsept som blir enda bedre enn det Aunan Lodge har vært! De som kan være interesserte i å drive med laksefiskeutleie med utgangspunkt i elva og bygningene på Aunan fra 2021 må gjerne ta kontakt med meg for å få nærmere informasjon om hva det kan innebære.

 

Men før vi kommer så langt som til 2021 så skal vi ha tre spennende måneder med laksefiske i 2020. Det er fortsatt noen ledige stenger både i juni, juli og august, og dette vil da altså bli den aller aller siste muligheten til oppleve laksefiske på Aunan Lodge i Orkla! Ta kontakt på vegard@aunan.no for å få informasjon om ledige datoer og priser.

 

-Vegard